5651 İnternet Loglama


  • 5651 internet loglama
  • 5651 internet loglama
  • 5651 internet loglama
  • 5651 internet loglama
5651 Yasası Nedir ?

İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında; 5651 kanun numarasıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilmiş ve 26530 sayılı resmi gazetede, 23 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanmış bir yasadır.

5651 Yasasının Amacı

15 Kasım 2008 de resmi olarak yürürlüğe girmiş olan ve yönetmelikler ile kapsamı genişletilen 5651 yasası, internet üzerinde suç oluşturabilecek durumlara karşı suçlunun takibi ve bulunması amacıyla çıkarılmıştır. Bu sayede, internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne geçilerek, kullanıcıların internet üzerinden aldatılmalarını ve yasal içerikte olmayan, kötü amaçlı içeriklerden korunması amaçlanmaktadır.

5651 Yasası Ne Anlama Gelmektedir?

5651 sayılı kanun maddesi kamu kurumları, özel şirketler ve kullanıcılar için bir öneri niteliği taşımamaktadır. İlgili kanun maddesinin gereklerinin yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanun maddesini yerine getirmeyen ilgili kurumlar için kanuni yaptırımlar söz konusudur. Bu yaptırımlar; uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırma v.b. şeklindedir.

Kanun maddesince alınması istenen tedbirler, aslında kullanıcıların çıkarlarını gözetmekte olup, uygulanmadığı takdirde kullanıcıya maddi zararlar açabileceği gibi, ilgili kuruluş için itibar kaybına da sebep olacaktır.

Internet Loglama Sistemi Bazı Özellikleri

Artemis Yurt Yönetimi ile tam uyumlu çalışmaktadır.(Tek tıkla mevcut konaklamalarınıza şifresi verebilme özelliği)

Oluşturulan şifreleri zaman ile kısıtlayabilme özelliği.

Herhangi bir programa bağlı olmadan da çalışabilmektedir.

5651 Kanununa uygun elektronik zaman damgası ile imzalı kayıt tutabilme özelliğine sahiptir.

Kuruma özel ve özelleştirilebilir karşılama ekranı

AYRINTILI BİLGİ İSTİYORUM